Beleidsplan stichting AlphenTaal

AlphenTaal is een stichting opgericht 19 mei 2017 op initiatief van een aantal schrijvers in samenwerking met Theater Castellum en Notariskantoor Kroes.
Doel van Stichting AlphenTaal is om het schrijven van poëzie en proza in Alphen aan den Rijn en omstreken een flinke impuls te geven. Dit gebeurt o.a. door publiciteit via Facebook en berichten in de pers, het organiseren van podia met als uitgangspunt het Open Podium Alphen (OPA) en de individuele ondersteuning van (aankomende) schrijvers. Aan de podia kunnen ook schrijvers en dichters deelnemen die niet uit de regio afkomstig zijn. Tevens zal AlphenTaal de jaarlijkse organisatie voor het benoemen van een stadsdichter op zich nemen. Benoeming zal plaatsvinden door een onafhankelijke jury op basis van door kandidaten voorgedragen eigen werk.
Schrijvers en dichters (beginners en gevorderden) kunnen op de site van de stichting alphentaal.wordpress.com verhalen en gedichten plaatsen, zodat een breder publiek er kennis van kan nemen. Tijdens open podia kunnen zij hun gedichten en verhalen voordragen en kunnen bezoekers een reactie geven.

De Stichting AlphenTaal is voor de uitvoering van haar activiteiten mede afhankelijk van donaties en giften. Voor € 25,– per jaar kan men `Vriend van AlphenTaal` worden.

Wat zijn de voordelen van `Vriend van AlphenTaal`?
– als ‘vriend’ ontvangt men digitale uitnodigingen voor de open podia
– de donateur ontvangt 20% korting bij het volgen van workshops via AlphenTaal
– de sponsor ontvangt elk jaar een gratis gedichtenbundel met het werk van OPA-dichters
– de gulle gever steunt het werk van de Stichting AlphenTaal en dus ook haar activiteiten
– de filantroop kan op de website van AlphenTaal reclame maken voor uw eigen dichtbundel(s)
– Een gift aan Stichting AlphenTaal is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting,

Stichting Alphen Taal heeft in 2018 middels de verkoop van bundels, sponsoring en donaties van bezoekers, optredens en een gift van Stichting Rijnkade 1630 totaal €. 1.960,– aan inkomsten ontvangen tegenover €. 237,– in 2017.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor het jaar 2019 een subsidie toegekend van €. 4.300,–. Hiermee is de stichting in staat om de accommodatie te betalen voor het Open Podium, welke tienmaal per jaar wordt gehouden, maar ook om dichters, schrijvers en musici van buiten Alphen tegemoet te komen in hun reiskosten. Aan bestuursleden en vrijwilligers worden geen vergoedingen verstrekt, afgezien van door hen gedane uitgaven bestemd voor de stichting.

Stichting AlphenTaal gebruikt de binnenkomende en uitgaande gelden uitsluitend voor de exploitatie van de activiteiten en heeft niet als doel het opbouwen van vermogen of reserves.
Ook voor het seizoen 2019-2020 staat het Open Podium op het programma en uiteraard de benoeming van de Stadsdichter. Verder hebben bestuur en vrijwilligers besloten zich in te willen zetten om op scholen taallessen te geven met als doel de jeugd te interesseren voor literatuur.

Stichting AlphenTaal
Kamer van Koophandel nr. 68823932
RSIN nr. 857608289
Voorzitter: Kaj Elhorst, Vivaldihof 19, 2402VD Alphen aan den Rijn,
Tel. 06-2955 7452 email: k.l.h.e.elhorst@gmail.com
Secretaris: Marianne Jacqueline Louise Elhorst-Van Leeuwen
Penningmeester: Johan Kragten, C. Missetstraat 25, 7005AA Doetinchem,
Tel. 06-5468 7730 email: johan.kragten@planet.nl

Rabobank NL56 RABO 0324 0377 32

Vrijwilligers:

Marian de Wit
Jacqueline Jongen Servais
Peter Bouchier
Anneke de Jong
Rianne Sie
Anne Elhorst
Johan Kragten